Defterdarlık ve Malmüdürlüğü Personel’ine Kişisel Verileri Koruma Kanunu eğitimi verildi.