31.Vergi Haftasında Derinkuyu Kaymakamlığı ve Malmüdürlüğü ziyaret edildi.

Defterdarımız Sayın Orhan TAŞ ve Personel Müdürü Ayhan MERT,Gelir Müdür Vekili Murat GÜNGÜL ile birlikte 31.Vergi haftası dolayısıyla Derinkuyu Kaymakamlığı ve Malmüdürlüğünü ziyaret ettiler.